Käyttöehdot

Tuikki.fi-verkkopalvelun käyttöehdot ja säännöt
Käyttäessään Metsähallituksen Tuikki.fi-palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä kuvattuja käyttöehtoja ja sääntöjä. Palvelun käyttö on sallittua vain, jos noudatat näitä ehtoja ja sääntöjä. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus muuttaa käyttöehtoja ja sääntöjä päivittämällä ne. Muutoksista ilmoitetaan Tuikki.fi-palvelun verkkosivuilla.

Palvelun kuvaus
Näitä käyttöehtoja ja sääntöjä sovelletaan Metsähallituksen (palveluntarjoajan) ylläpitämän Tuikki.fi-palvelun käyttämiseen. Tuikki.fi-verkkopalveluun (myöh. palvelu) kuuluu käyttäjän henkilökohtainen kalastuspäiväkirja, jonka käyttäjä saa itselleen yksityiseen käyttöön rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä voi tallentaa palveluun rekisteröitymisen jälkeen monipuolisesti omaa kalastustaan koskevia tietoja, kuten kalastuskohteen, ajan, saaliin (kg, kpl) ja ottivieheet. Käyttäjä voi myös lisätä valokuvia, kalastuskertomuksia, säätä koskevia tietoja jne. Kalastuskohde voi olla mikä tahansa kalastuskohde, ei pelkästään Metsähallituksen hallinnoima kalastuskohde.

Käyttäjä voi palveluun rekisteröidyttyään tarkoin määritellä, ovatko hänen saaliskirjauksensa ja valokuvansa vain hänen itsensä nähtävillä, julkisesti kaikkien nähtävillä tai vain hänen kalakaveriensa nähtävillä. Samalla käyttäjä voi määrittää, ketkä hänen saaliskirjauksiaan/kuviaan voivat kommentoida. Käyttäjä voi hakea palvelussa omia kalakavereitaan ja lähettää heille linkkejä omista saaliskirjauksistaan ja valokuvistaan. Toiset käyttäjät voivat kommentoida valokuvia ja saaliskirjauksia, mikäli käyttäjä on profiilissaan antanut tähän oikeuden.

Käyttäjä voi muodostaa palvelussa erilaisia raportteja omaa kalastustaan koskien sekä tarkastella raportteja muiden kalastajien kokonaissaalista Metsähallituksen kalastuskohteita koskien. Palvelun käyttö oman henkilökohtaisen kalapäiväkirjan osalta edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista palveluun. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sääntöihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon
Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osaa ilman Metsähallituksen lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Metsähallituksen palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti. Metsähallitus käyttää käyttäjän tallentamia saaliskirjauksia erilaisessa yhteenvetoraportoinnissa sekä kalavesien käytön ja hoidon suunnittelussa. Yksittäisen käyttäjän saaliskirjaukset eivät kuitenkaan ole toisten käyttäjien nähtävillä ellei käyttäjä niin itse halua.

Tallentamalla palveluun materiaalia (kuvia, kommentteja ja muuta tekstiä) käyttäjä vastaa siitä, ettei aineisto ole laitonta tai epäasiallista. Kiellettyä on mm. epäsiveellisen, rasistisen, herjaavan tai toista henkilöä/tahoa loukkaavan materiaalin julkaisu. Julkaistavan materiaalin tulee myös olla käyttäjän omaa tai käyttäjällä tulee olla rajoitukseton oikeus julkistaa se palvelussa. Käyttäjällä on oikeus valita, mitä materiaalia hän palveluun lisää, kunhan materiaali on käyttäjän omaisuutta ja lakien ja hyvien tapojen mukaista. Käyttäjä on vastuussa kaikesta palveluun lähettämästään materiaalista.  Käyttäjän tulee käyttäytyä asiallisesti toisia käyttäjiä kohtaan. Metsähallitus ei ole vastuussa käyttäjän palveluun lähettämästä aineistosta tai sen sisällöstä, ja voi poistaa käyttäjän lähettämän materiaalin palvelusta milloin tahansa, mikäli katsoo, että materiaali on asiatonta tai laitonta. Metsähallituksella ylläpitäjänä on myös oikeus poistaa näitä käyttöehtoja ja sääntöjä rikkovan käyttäjän profiili palvelusta. Mahdollisissa tulkintaerimielisyyksissä lopullisen päätöksen poistosta tekee aina palvelun ylläpitäjä.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen
Käyttäjä rekisteröityy palveluun antamalla kirjautumistiedot (sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana). Henkilö- ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, syntymävuosi, puhelinnumero) eivät ole pakollisia. Käyttäjätunnus ja salasana vahvistetaan käyttäjälle sähköpostilla. Niillä voi kirjautua järjestelmään. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi muuttaa itse tietojaan. Jos salasana on unohtunut, pääsee käyttäjä kirjautumaan Unohditko salasanasi -toiminnon kautta uudelleen palveluun.


Henkilötietojen käsittely
Rekisteröityjen käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu tietosuojaselosteessa, joka löytyy näiden käyttöehtojen vierestä sivun alalaidasta.

Palvelun tuottaminen ja parantaminen
Metsähallituksella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Metsähallitus pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Metsähallitus vastaa tietosisällöstä. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Metsähallitus ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Metsähallituksen palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetylle sivulle käyttäjä hyväksyy myös, että sivut eivät ole Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallitus ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen ylläpidosta tai toiminnasta miltään osin.

Vahingonkorvausvelvollisuus
Metsähallitus ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta tai mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jos palvelu lopetetaan, ei Metsähallitus ole korvausvelvollinen käyttäjälle hänen mahdollisesti menettämästään materiaalista palvelussa.  

Soveltava laki
Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen
Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla uusista käyttöehdoista palvelussa tai osoitteessa www.eraluvat.fi. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palvelun käytön päättäminen
Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa palvelun käyttämisen. Käyttäjä irtisanoo palvelun käytön pyytämällä Metsähallitusta poistamaan yhteystietonsa. Metsähallituksella on aina halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Metsähallitus ilmoittaa lopettamisesta etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.