Tietosuojaseloste

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme 24.5.2018. Tässä selosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Tuikki.fi-palvelun käyttäjistä kerätään ja miten niitä käsitellään.

 

1. Rekisteri

2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitukset

3. Henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

5. Käyttäjän oikeudet

6. Evästeet

7. Ota yhteyttä

 

1. Rekisteri

Tuikki.fi, sähköinen kalastuspäiväkirja

 

Rekisterinpitäjä

Metsähallitus (Y-tunnus 0116726-7)
PL 94 (Ratatie 11), 01301 Vantaa

Kirjaamo(a)metsa.fi
Puhelinvaihde: 0206 39 4000

Eräluvat-puhelinpalvelu: 020 69 2424

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Ylitarkastaja Mika Laakkonen
Sähköposti: mika.laakkonen(at)metsa.fi
Puhelin: 040 589 7559

 

Metsähallituksen tietosuojavaltuutettu Janne Kiiskinen
Sähköposti: janne.kiiskinen(a)metsa.fi


2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitukset

Metsähallitus voi kerätä käyttäjistään tietoja, jotka ovat tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä eri tilanteissa kerätään.

 

Henkilötietoja voidaan kerätä käyttäjän rekisteröityessä Tuikki.fi-palveluun, palvelujen käytön yhteydessä, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin käyttäjän asioidessa kanssamme.

 

Alle 16-vuotiaalla henkilöllä tulee olla huoltajan suostumus palvelun käyttämiseen.

 

Rekisteröitymisvaiheessa käyttäjältä kysytään ainoastaan sähköpostisoitetta. Lisäksi käyttäjän tulee luoda itselleen tunnus ja salasana. Tarkoituksena on tehdä kalastuspäiväkirjan käyttäminen kalastajan kannalta helpoksi ja yksityiseksi; rekisteröitymällä kalastaja saa käyttöönsä henkilökohtaisen saalispäiväkirjan ja pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan kirjauksiaan ja tietojaan. Nimen, postiosoitteen, syntymävuoden, puhelinnumeron ja profiilikuvan lisääminen omaan profiiliin on vapaaehtoista, eikä niitä vaadita rekisteröitymiseen. Saalispalautteen voi halutessaan jättää myös rekisteröitymättä.

 

Saaliskirjauksia ja käyttäjien taustatietoja hyödynnetään Metsähallituksen kalavesien käytön suunnittelussa.

 

Saalispalautteen lopuksi kysytään asiakastyytyväisyyttä, jonka yhteydessä voi halutessaan jättää yhteystietonsa. Tuikki.fi:n kautta voi myös lähettää palautetta, jonka yhteydessä voi jättää sähköpostiosoitteensa, mikäli toivoo vastausta viestiinsä.

 

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan käyttää tarvittaessa asiakaspalveluun ja Metsähallituksen tutkimuksiin.

 

3. Henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen

Käyttäjän antamat tiedot tallentuvat palvelutietokantaan, joka sijaitsee palvelinsalissa Suomessa. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Saaliskirjauksia käsitellään Metsähallituksen kalastuksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmässä.

 

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin

1. Henkilötietolaissa (523/1999)

2. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)

3. Kalastuslaissa (379/2015)

 

Rekisterin käyttöoikeudet on Metsähallituksessa annettu vain henkilöille, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Heillä on palveluun omat tunnukset ja salasanat, ja heitä on ohjeistettu järjestelmän tietojen käsittelyssä.

 

Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava tietojen käsittelijä. Metsähallitus on sopimusvelvoittein huolehtinut siitä, että sen ulkoistuskumppaneilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin sekä velvollisuus käsitellä henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla.

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin palvelun käyttäminen niitä vaatii tai kunnes käyttäjä pyytää tietojensa poistamista.

 

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Säännönmukaista tietojen luovutusta ei tehdä. Metsähallitus ei myöskään luovuta Tuikki.fi-palvelun asiakastietoja markkinointitarkoituksessa kolmansille osapuolille.

 

Joissakin tapauksissa tietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että luovutusta varten on tehty Metsähallitukselle kirjallinen hakemus, josta käy ilmi mm. tutkimussuunnitelma, tietojen käsittely ja säilytys sekä lakiperuste tietojen luovuttamiselle.

 

Tarvittaessa henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

 

Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.


5. Käyttäjän oikeudet

Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, joita palvelussa on kerätty, ja vaatia puutteellisen, virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista tai poistamista.

 

Tuikki.fi:n rekisteröityneet käyttäjät voivat itse korjata ja muokata tietojaan kirjautumalla omalle tililleen. Pyynnön profiilin poistamisesta voi tehdä Tuikki.fi:n palautelomakkeella.

 

Tietojen tarkastuspyynnön Metsähallitukselle voit tehdä erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta metsa.fi/tietosuojaseloste.

 

6. Evästeet

Tuikki.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita, joista osa liittyy palvelun toiminnallisuuksiin ja osa palvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Näiden tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttäminen ja analysoida ja kehittää palvelua niin, että se palvelisi käyttäjiä entistä paremmin.

 

Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa. Tuikki.fi:ssa evästeitä käytetään esimerkiksi sisäänkirjautumiseen. Eväste tuhotaan, kun palvelusta kirjautuu ulos.

 

Tuikki.fi-palvelun käytöstä kerätään Google Analyticsilla yleisiä tilastollisia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kävijämäärät, kävijöiden sukupuoli- ja ikäjakauma, istuntojen kestot, käytetyt päätelaitteet ja verkko-osoite, josta sivulle on saavuttu.

 

Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

 

Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään

- Google Universal Analytics ohjelmiston evästeitä -          (lisätietoja: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009
- Google Tag Manager -ohjelmiston evästeitä

 

Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön mittaamiseen käytetään Google Tag Managerin JavaScript-koodia.

 

Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

- AddToAny-toiminto verkkosivun jakamiseksi sosiaaliseen mediaan. Lisätietoja: https://www.addtoany.com/buttons/faq/#gdpr 
- Retkikartta.fi-upotukset eräkohteiden karttatiedon näyttämiseksi. Lisätietoja: https://retkikartta.fi/termsofuse/terms_of_use_fi.pdf


7. Ota yhteyttä 

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käytöstä, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi. Huomaa, että jos otat meihin yhteyttä saadaksesi apua, voimme turvallisuussyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

 

Yleisiin kysymyksiin Tuikki.fi-palvelusta vastaa ylitarkastaja Mika Laakkonen: mika.laakkonen(at)metsa.fi, 040 589 7559.