Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tuikki.fi-verkkopalvelua. Palvelu on julkaistu vuonna 2010.

Saavutettavuuden tila

Tuikki.fi-palvelu ei täytä Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia.

Ei-saavutettava sisältö

Kaikki Tuikki.fi-palvelun sisältö ei ole saavutettavissa, koska siihen sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Perustelu kohtuuttomalle rasitteelle on, että Tuikki.fi-palvelusta luovutaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Saalispalautteen jättäminen ei onnistu ruudunlukijaa tai pelkkää näppäimistöä käyttäen. Puutteita on myös esimerkiksi linkkien merkitsemisessä ja värien kontrasteissa.

Mikäli saavutettavuuspuutteet estävät saalispalautteen jättämisen, olethan yhteydessä jäljempänä mainittuun osoitteeseen, niin palvelemme sinua vaihtoehtoisella tavalla.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020. Seloste perustuu itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Voitte jättää saavutettavuuspalautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eraluvat@metsa.fi. Saavutettavuuspalautteen käsittelystä vastaa Metsähallituksen Eräpalvelut.

Olethan yhteydessä samaan osoitteeseen myös siinä tapauksessa, että palvelun ei-saavutettava sisältö estää palvelun käyttämisen. Tällöin palvelemme sinua vaihtoehtoisella tavalla.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinvaihde 0295 016 000